Krovovi u Sremskim Karlovcima, 25×35 cm, 1948.

Krovovi u Sremskim Karlovcima

Krovovi u Sremskim Karlovcima,
svojstvo kulturnog dobra