Predrag Peđa Milosavljević Biografija

Predrag Milosavljević
Predrag Milosavljević

Milosavljević Predrag Peđa je rođen 1908. godine u Lužicama kod Kragujevca u učiteljskoj porodici.

Posle rata od 1919. do 1926. Peđa ide u gimnaziju u Skoplju gde mu je profesor crtanja slikar Hristifor Crnilović razvio ljubav ka likovnoj umetnosti.

U periodu od 1926. do 1929. godine Peđa Milosavljević sa porodicom živi u Beogradu gde završava gimnaziju i 1927. godine se upisuje na Pravni fakultet u Beogradu. Paralelno sa studijama prava, pohađa slikarsku školu Jovana Bijelića koji je bio porodični prijatelj i tamo se druži sa Đorđem Popovićem, Pavlom Vasićem i Danicom Antić takođe polaznicima Bijelićeve slikarske škole.

Prvi put izlaže 1929. godine na II jesenjoj izložbi beogradskih umetnika i od tada redovno učestvuje na: Prolećnim izložbama jugoslovenskih umetnika i jesenjim izložbama beogradskih umetnika. Izlaže takođe i sa grupama umetnika “Oblik” i “Dvanaestorica” kao i na izložbama jugoslovenskih umetnika u inostranstvu.
Kada je 1933. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Subotici zapošljava se u Ministarstvu inostranih poslova. U diplomatskoj službi je bio u periodu 1933-1947. Od 1947. do 1950. radi u Komitetu za kulturu i umetnost Vlade FNRJ za međunarodnu razmenu.
Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972., a za redovnog 1976.

Milosavljević Predrag Peđa je u toku svog života izlagao na blizu 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je značajnih nagrada.